spot_img

BỊ ĐƠN KHÔNG CÓ MẶT, VỤ ÁN LY HÔN VẪN ĐƯỢC XEM XÉT, GIẢI QUYẾT

Đáng Quan Tâm

Chủ Đề Khác

Trong trường hợp đơn phương ly hôn, hoặc thuận tình ly hôn nhưng một bên đổi ý, thì thường bên bị kiện (bị đơn) sẽ luôn tìm cách tránh mặt, nại lý do không đến toà hoặc cố tình văng mặt từ khi triệu tập cho lời khai, hoà giải công khai chứng cứ cho đến khi có quyết định xét xử sơ thẩm.

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về việc có mặt của các đương sự trong các vụ án (trong đó có án hôn nhân gia đình) như sau:

“Điều 227. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa; trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa.

2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai; đương sự hoặc người đại diện của họ; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

a) Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa; thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện; và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó; trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật;

b) Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;

c) Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa; thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật;

d) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật;

đ) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.”

Như vậy, nếu Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà đương sự là bị đơn trong vụ án ly hôn vẫn vắng mặt thì Tòa án sẽ xét xử vắng mặt và sẽ niêm yết bản án công khai theo quy định, nếu còn nguyên đơn vắng mặt (đối với vụ án ly hôn, nguyên đơn, bị đơn không được uỷ quyền cho người khác tham gia tố tụng, chỉ được ỷ quyền đối với phần tranh chấp về tài sản chung, nợ chung và con chung) thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Bài Mới