spot_img
- Advertisement -spot_img

Chuyên mục - LeGiangLaw

THÊM 07 ÁN LỆ CHÍNH THỨC ĐƯỢC ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 27/3/2023

Ngoài văn bản quy phạm pháp luật, thì án lệ là một trong hai hình thức văn bản pháp luật hiện nay đang được...

Latest news

- Advertisement -spot_img
0/5 (0 Reviews)