spot_img
- Advertisement -spot_img

Chuyên mục - LeGiangLaw

BẢN ÁN CỤ THỂ VỀ BÁC YÊU CẦU CHIA THỪA KẾ CỦA CON NUÔI

  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH: Xét việc nuôi con nuôi theo quy định pháp luật: Căn cứ vào nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998...

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ CÓ ĐƯỢC ĐỂ LẠI THỪA KẾ KHÔNG?

Theo quy định của pháp luật quyền lợi bảo hiểm nhân thọ cũng được xem là di sản thừa kế. Việc người chết để...

CÓ QUYỀN BÁN DI SẢN DÙNG VÀO VIỆC VIỆC THỜ CÚNG HAY KHÔNG

Pháp luật dân sự quy định rất rõ ràng về việc chủ sở hữu có quyền quản lý, sử dụng và định đoạt tài...

NGƯỜI LẬP DI CHÚC CÓ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH NGƯỜI THỪA KẾ LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HAY KHÔNG ?

Di chúc là một giấy tờ hợp pháp thể hiện nguyện vọng, mong muốn của một người về cách phân chia tài sản mình...

NGƯỜI KHÔNG CÓ TÊN TRONG DI CHÚC CÓ PHẢI TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

Thừa kế di sản do cha mẹ để lại luôn là vấn đề phát sinh nhiều tranh chấp. Một số người trước khi chết...

DI CHÚC MIỆNG (BẰNG LỜI NÓI) CÓ HIỆU LỰC HAY KHÔNG

Việc lập di chúc để tự định đoạt tài sản của mình sau khi chết, là việc phổ biến và sự lựa chọn của...

KHAI THỪA KẾ KHI NHÀ ĐANG THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

Câu hỏi tư vấn: Cha đứng tên đồng sử dụng QSD đất và QSH nhà ở cùng với bà nội và người chú. Người chú...

CHA MẸ CÓ QUYỀN KÝ KẾT VĂN BẢN KHAI NHẬN THỪA KẾ, THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ CHO CON DƯỚI 18...

Theo quy định pháp luật hiện hành, thì người từ đủ 15 tuổi đến dưới mười tám tuổi không có quyền tự mình xác...

KHAI THỪA KẾ KHI NHÀ ĐANG THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

Câu hỏi tư vấn: Cha đứng tên đồng sử dụng QSD đất và QSH nhà ở cùng với bà nội và người chú. Người chú...

NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THEO DI CHÚC CÓ QUYỀN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN KHÔNG

Khi cha mẹ lập di chúc để lại tài sản, nhưng người con vì nhiều lý do không muốn nhận di sản, như: đã...

Latest news

- Advertisement -spot_img
0/5 (0 Reviews)