spot_img
- Advertisement -spot_img

Chuyên mục - LeGiangLaw

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2023/NĐ-CP NGÀY 05/3/2023 VỀ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Đối với các nhà đầu tư, việc Nhà nước ban hành một chính sách pháp luật mới có ảnh hưởng ít nhiều đến kế...

TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG GÓP VỐN VÀ CÁCH XỬ LÝ

Với sự cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính và giảm thiểu các điều kiện khi thành lập doanh nghiệp, đã tạo...

Latest news

- Advertisement -spot_img
0/5 (0 Reviews)