spot_img
- Advertisement -spot_img

Chuyên mục - LeGiangLaw

HOÀN THUẾ VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

1. Các trường hợp người lao động được hoàn thuế Theo Điều 70 Luật Quản lý thuế 2019, người lao động được hoàn thuế trong...

Latest news

- Advertisement -spot_img
0/5 (0 Reviews)