spot_img
- Advertisement -spot_img

Chuyên mục - LeGiangLaw

CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC ÁP DỤNG CẢ KHI NGHỈ VIỆC

Người lao động khi không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp nữa thì có được...

BỆNH COVID -19 ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH

Ngày 09/02/2023 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về nghề nghiệp được hưởng...

NGÀY CÔNG TÍNH LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH

Thông thường giữa người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận tính lương theo tháng hoặc theo tuần. Vậy ngày công...

QUY ĐỊNH VỀ NGHỈ VIỆC RIÊNG VÀ NGHỈ KHÔNG LƯƠNG

Ngoài thời gian nghỉ phép thì Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương với người lao...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TĂNG MỨC BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BẰNG HIỆN VẬT

Từ ngày 1/3/2023, tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy...

NHỮNG TRƯỜNG HỢP BỊ ÁP DỤNG HÌNH THỨC KỶ LUẬT SA THẢI VÀ THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT SA THẢI

Xử lý kỷ luật sa thải lao động là quyền của người sử dụng lao động khi người lao động vi phạm pháp luật...

CÓ ĐƯỢC CẮT LƯƠNG THAY VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG KHÔNG?

Hiện nay tình trạng một số người sử dụng lao động áp dụng hình thức cắt lương thay cho hình thức xử lý kỷ...

MƯỢN HỒ SƠ ĐỂ ĐI LÀM CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG?

Trong thực tế có nhiều trường hợp do không đủ điều kiện để tham gia lao động theo quy định của pháp luật nên...

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH CÓ QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT KHÔNG CẦN LÝ DO

Theo quy định của luật lao động thì lao động giúp việc gia đình cũng phải được ký kết hợp đồng lao động trước...

NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ Ý NGHỈ VIỆC CÓ ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP KHÔNG?

Tự ý nghỉ việc là trường hợp người lao động nghỉ việc mà không thông báo có người sử dụng lao động biết lý...

Latest news

- Advertisement -spot_img
0/5 (0 Reviews)