spot_img
- Advertisement -spot_img

Chuyên mục - LeGiangLaw

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM 2022

Ngày 16/6/2022 Quốc hội thông qua Luật số 08/2022/QH15 về kinh doanh bảo hiểm và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 với một...

Latest news

- Advertisement -spot_img
0/5 (0 Reviews)