spot_img
- Advertisement -spot_img

Chuyên mục - LeGiangLaw

TÒA ÁN NÀO CÓ THẨM QUYỀN HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG TRANH CHẤP DÂN SỰ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người...

QUYỀN KIỆN ĐÒI LẠI TÀI SẢN KHI HẾT THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

hết thời hiệu thi hành án vẫn kiện đòi lại tài sản được theo quy định pháp luật.

Latest news

- Advertisement -spot_img
0/5 (0 Reviews)