spot_img
- Advertisement -spot_img

Chuyên mục - LeGiangLaw

TỰ Ý SỬA CHỮA NHÀ CHUNG CƯ THÌ BỊ XỬPHẠT BAO NHIÊU

Theo quy định tại Điều 70 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định việc xử lý hành vi vi phạm quy định về quản...

CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÓ ĐƯỢC MẶC THƯỜNG PHỤC KHI XỬ LÝ VI PHẠM KHÔNG?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và...

NHỮNG LỖI GIAO THÔNG CÓ THỂ BỊ TẠM GIỮ XE MÁY VÀ THỜI HẠN BỊ TẠM GIỮ

Theo khoản 1 Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bởi điểm a khoản 32 Điều 2 Nghị định 123//2021 đã quy định 18...

Latest news

- Advertisement -spot_img
0/5 (0 Reviews)