spot_img
- Advertisement -spot_img

Chuyên mục - LeGiangLaw

Bỏ chạy khi có hiệu lệnh dừng xe có phải là chống người thi hành công vụ hay không?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 208/2013/NĐ-CP phần giải thích từ ngữ như sau: Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này những từ...

HÀNH VI GỌI ĐIỆN THOẠI KHỦNG BỐ, NHẮN TIN ĐE ĐỌA NGƯỜI VAY TIỀN BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?

Trong cuộc sống hằng ngày không khó gặp trường hợp người đi “vay nóng” tiền từ các công ty tài chính, tổ chức tín...

CHUYỂN HƯỚNG CUỘC GỌI KHÔNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH SANG ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA BỘ CÔNG BỊ XỬ PHẠT RA SAO?

Hiện nay tình trang các tổ chức tín dụng đen dùng điện thoại gọi khủng bố tinh thần người vay tiền và gia đình...

Latest news

- Advertisement -spot_img
0/5 (0 Reviews)