spot_img

ĐĂNG KÝ KHAI SINH LẠI CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐANG CƯ TRÚ Ở NƯỚC NGOÀI

Đáng Quan Tâm

Chủ Đề Khác

Khi định cư nước ngoài, có nhiều gia đình chỉ còn giữ một bản sao giấy khai sinh duy nhất, chỉ dùng được một lần, không thể sao y và cũng không còn bản chính để sao y. Những trường hợp đã đăng ký khai sinh (cả khai tử, kết hôn) trước 01/01/2026 mà sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ bị mất hết, thì có quyền đăng ký lại, ngay cả khi đang định cư tại nước ngoài.

Thủ tục được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh trước đây. Trường hợp trước đây đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì đăng ký lại tại Ủy ban nhân cấp huyện cấp trên thực hiện. Trường hợp trước đây đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Sở tư pháp thì đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở tư pháp.

Điều kiện đăng ký lại khai sinh

 • Đã được đăng ký khai sinh tại Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016.
 • Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất;
 • Nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.
 • Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh phải còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Thành phần hồ sơ chi tiết như sau:

 1. Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;
 2. Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người yêu cầu, gồm:
 3. Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao được công chứng, chứng thực hợp lệ, bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh);
 4. Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam.

 Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ quy định như nêu trên, thì giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ sau đây là cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh:

 • Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 • Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;
 • Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận;
 • Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân;
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con.

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp – Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc.

Nội dung của Giấy khai sinh cấp lại

Nội dung của Giấy khai sinh cấp lại được xác định theo Bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ. Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên.

Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý vui lòng liên lạc Legalaw để được tư vấn

E-mail: giang.lehoai@legianglaw.com. Điện thoại:  0903392117.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Bài Mới