spot_img

ĐĂNG KÝ LẠI GIẤY KHAI SINH

Đáng Quan Tâm

Chủ Đề Khác

Hiện nay, việc đăng ký làm lại khai sinh tưởng chừng như khó khăn do nhiều người đã mất sổ hộ tịch. Tuy nhiên, pháp luật hộ tịch hiện nay có quy định rất rõ về điều kiện và thủ tục để được cấp lại giấy khai sinh.

            Điều kiện đăng ký giấy khai sinh (khoản 1 điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP) gồm:

1. Việc khai sinh đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

            Thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh:

1. Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không được lưu trữ được bản chính Giấy khai sinh.

2. Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó. Thông thường còn bản sao hoặc bản pho to khai sinh, thì thông tin quan trọng đã có đầy đủ.

3.Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các loại giấy tờ trên này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

Nộp hồ sơ tại:

Người đăng ký khai sinh có thể chọn nơi thực hiện thủ tục:

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây.
  2.  Hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đang thường trú.
0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Bài Mới