spot_img

ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC THÙ THỜI HẠN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BAO LÂU?

Đáng Quan Tâm

Chủ Đề Khác

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, vì một lý do nào đó người lao động hoặc người sử dụng lao động muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Khi bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo cho bên kia một khoảng thời gian nhất định theo quy định của Bộ luật lao động, tùy thuộc vào loại hợp đồng lao động mà thời gian báo trước cũng khác nhau, cụ thể: đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn phải báo trước ít nhất 45 ngày nếu làm việc; đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng phải báo trước ít nhất 30 ngày nếu làm việc; đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng phải báo ít nhất 03 ngày làm việc. Tuy nhiên, đối với ngành nghề, công việc đặc thì thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động xác định những thì ngành, nghề, công việc đặc thù gồm:

– Thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không; nhân viên điều độ, khai thác bay;

– Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệpLuật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

– Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài; thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho thuê lại làm việc trên tàu biển nước ngoài;

– Trường hợp khác do pháp luật quy định.

Khi người lao động làm ngành, nghề, công việc đặc thù đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với những người lao động này thì thời hạn báo trước như sau:

– Ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên;

– Ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Bài Mới