spot_img

NGÀY CÔNG TÍNH LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH

Đáng Quan Tâm

Chủ Đề Khác

Thông thường giữa người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận tính lương theo tháng hoặc theo tuần. Vậy ngày công tính lương được quy định như thế nào?. Trong phạm vi bài viết này, cùng tìm hiểu quy định của pháp luật về ngày công tính lương như sau:
1. Hình thức trả lương
Được quy định tại Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 và được hướng dẫn chi tiết bởi Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, theo đó tiền lương sẽ được trả theo các hình thức sau đây:
a. Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:
+ Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc.
+ Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc.
Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần.
+ Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc.
Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn.
Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
+ Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc.
Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.
b. Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.
c. Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.
2. Ngày công tính lương được quy định như thế nào?
Theo quy định nêu trên, ngày công tính lương là tiền lương trả cho một ngày làm việc
– Trong trường hợp thỏa thuận theo tháng:
Ngày công tính lương =
Tiền lương thỏa thuận theo tháng x Số ngày làm việc thực tế

Số ngày làm việc theo tháng đã thỏa thuận
– Trong trường hợp thỏa thuận theo tuần
Ngày công tính lương =
Tiền lương thỏa thuận theo tuần x Số ngày làm việc thực tế

Số ngày làm việc theo tuần đã thỏa thuận

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Bài Mới