spot_img

NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN KHÔNG?

Đáng Quan Tâm

Chủ Đề Khác

Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy trường hợp người lao động thuộc diện xuất khẩu lao độngg thì có được hưởng chế độ thai sản không?. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi thông tin đến Quý khách hàng quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề trên như sau:

Căn cứ tại Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội 2014, bao gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

–  Cán bộ, công chức, viên chức;

–  Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

–  Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc diện xuất khẩu lao động thì không thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Bài Mới