spot_img

QUYỀN YÊU CẦU THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Đáng Quan Tâm

Chủ Đề Khác

Việc chăm sóc nuôi dưỡng con chung chưa thành niên là vấn đề được nhiều người lưu tâm khi quyết định ly hôn.  Khi giải quyết cho ly hôn, tòa án sẽ quyết định giao cho cha hoặc mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau khi có bản án ly hôn vì nhiều lí do khác nhau mà người được tòa án giao quyền nuôi con không còn đủ điều kiện nuôi dưỡng hoặc không thực hiện tròn trách nhiệm của người nuôi dưỡng nhất là khi người đó lập gia đình mới, vậy người còn lại có được quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con hay không sau khi bản án, quyết định cho ly hôn của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

          Theo quy định tại Điều 84 Luật HN&GĐ, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Như vậy, người không được tòa án giao quyền trực tiếp nuôi con có quyền làm đơn yêu cầu thay đổi quyền nuôi con khi người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện xét ở các yếu tố sau:

Yếu tố vật chất:  như điều kiện ăn ở, học tập, vui chơi, chăm sóc sức khỏe khi con ốm đau… Các điều kiện này được xác định chủ yếu dựa trên thu nhập thực tế, chỗ ở hợp pháp, tài sản của người đang trực tiếp nuôi dưỡng con.

Yếu tố tinh thần: như thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục con (chứng minh thông qua tính chất công việc, thời gian làm việc…); tình cảm của cha, mẹ đối với con trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục; điều kiện cho con vui chơi, hoàn thiện nhân cách; nhân cách của người trực tiếp nuôi con… Yêu cầu thay đổi này vẫn tuỳ thuộc vào việc xem xét, thẩm tra và xét xử của Hội đồng xét xử, thủ tục và thời gian vẫn phải tuân thủ quy định pháp luật, việc tranh chấp quyền nuôi con đôi khi gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của con trẻ.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Bài Mới