spot_img

TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Đáng Quan Tâm

Chủ Đề Khác

  1. Tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài là gì?

Theo quy định tại Khoản 3,6,13 Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì tài khoản định danh được hiểu là việc đăng ký, đối soát, tạo lập và gắn danh tính điện tử với chủ thể danh tính điện tử. Trong đó số định danh là dãy số tự nhiên duy nhất do hệ thống định danh và xác thực để quản lý danh tính của một cá nhân người nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 59/2022/NĐ-CP danh tính của người nước ngoài bao gồm:

1. Thông tin cá nhân: Số định danh của người nước ngoài; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

2. Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung; Vân tay.

      2. Điều kiện để người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử là gì?

            Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị Định 59/2022/NĐ-CP quy định đối tượng được cấp định danh điện tử là:

1.  …..

2. Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

      3. Tài khoản định danh tại Việt Nam cho người nước ngoài dùng để làm gì?

Theo quy định tại Điều 13 Nghị Định 59/2022/NĐ-CP thì tài khoản định danh của người nước ngoài có 2 mức độ, tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà họ sẽ đăng ký tùy vào mức độ khác nhau. Tài khoản định danh cho người nước ngoài thường được dùng để:

  1. Giao dịch tài chính: Người nước ngoài có thể mở tài khoản định danh để giao dịch, đầu tư hoặc tài trợ cho các hoạt động tài chính trong nước.
  • Kinh doanh: Các doanh nghiệp nước ngoài muốn hoạt động kinh doanh tại Việt Nam có thể sử dụng tài khoản định danh để mở các tài khoản thanh toán và thực hiện các giao dịch kinh doanh.
  • Chuyển tiền: Người nước ngoài có thể sử dụng tài khoản định danh để chuyển tiền đến Việt Nam hoặc để hỗ trợ cho gia đình và bạn bè đang sinh sống tại Việt Nam.
  • Giao dịch trực tuyến: Với tài khoản định danh, người nước ngoài có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến như mua sắm trực tuyến hoặc đặt phòng khách sạn tại Việt Nam.
  • Xác định danh tính: Vì trong tài khoản định danh đã bao gồm các giấy tờ tùy thân của người nước ngoài.

4. Thủ tục để đăng ký tài khoản định danh

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh đối với người nước ngoài như sau:

1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1

a) Người nước ngoài sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNelD.

b) Người nước ngoài sử dụng ứng dụng VNelD để nhập thông tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại (nếu có); cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNelD; thu nhận ảnh chân dung bằng thiết bị di động và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNelD.

c) Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

a) Người nước ngoài đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an hoặc Công an cấp tỉnh làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử, xuất trình Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, cung cấp thông tin địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại (nếu có) và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

b) Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin người nước ngoài cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của người nước ngoài đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử.

c) Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gửi yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

d) Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

5. Thời hạn giải quyết.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 59/2022/NĐ-CP thời hạn giải quyết yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử thực hiện như sau:

1. …

2. Đối với người nước ngoài: Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1; không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; không quá 07 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Bài Mới