spot_img

TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG ĐƯỢC CHIA NHƯ THẾ NÀO KHI MỘT BÊN NGOẠI TÌNH

Đáng Quan Tâm

Chủ Đề Khác

Tài sản chung của vợ chồng được quy định cụ thể tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014, gồm:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Theo hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 126/2014 ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì:

A. Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân là:

1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này.

2. Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.

3. Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

B. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là:

1. Sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có được từ tài sản riêng của mình.

2. Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của mình.

Vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu (quy định tại điều 42 Luật hôn nhân và gia đình). Nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố: hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. 

Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập; bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; Lỗi của mỗi bên trong quan hệ hôn nhân dẫn đến việc vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Việc một bên ngoại tình có thể hiểu là hành vi bị cấm. Nhưng pháp luật không có quy định người có hành vi ngoại tình không được phân chia tài sản. Thông thường khi xảy ra việc ngoại tình, hai bên thường có ý định sẽ thoả thuận phân chia tài sản chung trước và tiến tới yêu cầu ly hôn nếu không thể tiếp tục chung sống, hoặc bên ngoại tình muốn chuộc lỗi bằng cách phân chia tài sản chung nhiều hơn cho bên còn lại và việc phân chia tài sản chung của hai bên là tự nguyện và đúng quy định, việc phân chia không bị vô hiệu thì vợ chồng có quyền thoả thuận phân chia bất kỳ lúc nào.

“Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan”

Tuy nhiên, nếu hai bên có tranh chấp về yêu cầu giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng, thì tòa án thụ lý, giải quyết và có thể xem xét việc bên có hành vi ngoại tình là bên có lỗi trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng, từ đó làm căn cứ để phân chia tài sản chung của vợ chồng.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Bài Mới