spot_img

THỎA THUẬN NGHỈ VIỆC TRƯỚC THỜI HẠN HỢP ĐỒNG CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHÔNG?

Đáng Quan Tâm

Chủ Đề Khác

Thông thường hợp đồng lao động được ký giữa người lao động và người sử dụng lao động chấm dứt khi đã hết thời hạn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng vì lý nào đó mà người sử dụng lao động muốn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn nên đã thỏa thuận với người lao động trước thời hạn. Vậy trong trường hợp này, người lao động có được bồi thường hay không? Đây là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm. Trong phạm vi bài viết nay, chúng tôi thông tin đến quý khách hàng nội dung quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động và người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (nghỉ việc trước hạn). Pháp luật lao động hiện hành không có quy định về mức bồi thường khi hai bên thỏa thuận nghỉ việc trước hạn. Do đó, trong trường hợp này hai bên cần thỏa thuận và đưa ra một mức bồi thường cho thỏa đáng, hài hòa được lợi ích của các bên. Người lao động có thể đề xuất mức bồi thường cao hơn để người sử dụng lao động xem xét; trường hợp người lao động không hài lòng với mức bồi thường của người sử dụng lao động thì được quyền tiếp tục làm việc, không phải nghỉ việc trước hạn.

Trường hợp nếu người lao động không đồng ý nghỉ việc dẫn đến người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng, vậy người lao động sẽ được bồi thường như thế nào?

Tại Điều 41 BLLĐ 2019 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn như sau: Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết; phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Sau khi được nhận lại làm việc, người lao động hoàn trả cho người sử dụng lao động các khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người sử dụng lao động. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả nêu trên, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc để chấm dứt hợp đồng lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả và trợ cấp thôi việc, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Bài Mới