spot_img

VỢ SINH CON, CHỒNG CÓ ĐƯỢC NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN KHÔNG?

Đáng Quan Tâm

Chủ Đề Khác

Để đảm bảo chăm sóc tốt cho lao động nữ khi sinh con, Nhà nước đã quy định người chồng cũng được nghỉ và hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con.Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động nam để được hưởng chế độ thai sản thì phải đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.Như vậy, tại thời điểm vợ sinh con mà chồng đang tham gia BHXH bắt buộc thì chồng cũng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi đáp ứng điều kiện sau:

  •  Về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản: Căn cứ khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

– 05 ngày làm việc;

– 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Bài Mới